این مصاحبه در ابتدای داستان شماره‌ی ۶۳ همشهری(سال ۱۳۸۹) منتشر شد. در این مصاحبه فریبا وفی به … و … پرداخته.

برای مطالعه متن مصاحبه، لطفاً روی گزینه‌ی “مطالعه‌ی بیشتر” کلیک کنید.

من و هم کلاسی‌هایم اغلب دختر‌های چشم و گوش بسته‌ای بودیم که فرق “هـ” را از “بـ” تشخیص نمی‌دادیم.

آخرین گفت و گو‌ها