عادات نوشتن

ماهنامه هنری – ادبی هنگام | شماره سوم | ۱۳۹۳

این مصاحبه در ماهنامه‌ی هنر-ادبی “هنگام”، در سومین شماره (سال ۱۳۹۳) منتشر شد. در این مصاحبه فریبا وفی به … و … پرداخته.

برای مطالعه متن مصاحبه، لطفاً روی گزینه‌ی “مطالعه‌ی بیشتر” کلیک کنید.

بعضی وقت‌ها اتاق خلوتی گیرم می‌آمد ولی فایده نداشت. انگار با شلوغی بهتر کنار می‌آمدم. در شلوغی و زنگ تلفن و زنگ در و رفت و آمد بچه‌ها و همسایه‌ها و ما بین ده کار دیگر، ساعت خلوتی گیر می‌آورم و می‌نویسم.

آخرین گفت و گوها