قهرمان چیز‌های ساده و کوچک

مجله زنان امروز | شماره دوم | تیر ۱۳۹۳

این مصاحبه در مجله‌ی “زنان امروز”، در دومین شماره (تیر ماه ۱۳۹۳) منتشر شد. در این مصاحبه فریبا وفی به … و … پرداخته.

برای مطالعه متن مصاحبه، لطفاً روی دکمه‌ی زیر کلیک کنید.

زن‌ها در مورد نوشتن و چیزهایی که می‌خواهند بنویسند نگرانی‌های بیشتری دارند. تابوها کم نیستند؛ حتی نوشتن از احساس واقعی خود به نظرم هنوز هم جسارت می‌خواهد و نویسنده باید بهایش را بپردازد.

آخرین گفت و گوها