نوشتن بدون داشتن اتاقی از آن خود

مجله زنان امروز | شماره ۱۰۶| بهمن ۱۳۸۲

این مصاحبه در مجله‌ی “زنان”، در ۱۰۶مین شماره (بهمن ماه ۱۳۸۲) منتشر شد. در این مصاحبه فریبا وفی به … و … پرداخته.

برای مطالعه متن مصاحبه، لطفاً روی دکمه‌ی زیر کلیک کنید.

محدودیت‌هایی که در ذهن ما وجود دارد خیلی عمیق‌تر و بیشتر از محدودیت‌هایی است که در بیرون هستند. ذهن ما پر از چیزهایی است که مانع می‌شوند تخیل یک ذره رها شود و بال و پر بگیرد.

آخرین گفت و گوها