رازی در کوچه‌ها

مترجم فرانسوی : کریستوف بِلِی

سال ۲۰۱۱، انتشارات زولما

حمیرا بر بالین پدر محتضرش حاضر می‌شود تا در آخرین لحظه‌های زندگی همراهش باشد و در همان حال سفری دارد به دوران کودکی و کوچه‌های کودکی، مادرش ماهرخ و دوست و همبازی‌اش آذر. کوچه تنگ و باریک است و مناسبات خاص خودش را دارد. ما همراه حمیرا از خانه به کوچه می‌رویم و زندگی با ماجراهای ریز و درشت آن را تجربه می‌کنیم. حمیرا و آذر با هم کوچه و خانه‌ها و آدم‌هایش را کشف می‌کنند و بزرگ می‌شوند. کوچه اما تحمل بلندپروازی و جسارت را ندارد و آذر عاصی را در بالای بلندترین درختش به آتش می‌کشد. داستان با یادآوری رنج و تردید ماهرخ در برگشتن به خانه‌اش به پایان می‌رسد.