Իմ թռչունը

կոչում: Իմ թռչունը

հրատարակիչ: Էդիթ Պրինտ

թարգմանեց: Գևորգ Ասատրյանը