«پرنده‌ی من»

جایزه سومین دوره “هوشنگ گلشیری”

جایزه دومین دوره “جایزه‌ی ادبی یلدا”

تقدیر شده از “بنیاد ادبی مهرگان”

تقدیر شده از “بنیاد ادبی اصفهان”

 «ترلان»

تقدیر شده از “بنیاد ادبی مهرگان”

۲۰۱۷ – برنده جایزه ادبی “لیتپروم (Litprom)” آلمان

«رویای تبت»

۱۳۸۴ – جایزه “بنیاد هوشنگ گلشیری”

۱۳۸۵ – برنده‌ی لوح تقدیر هفتمین دوره‌ی “جایزه­‌ی ادبی مهرگان ادب”

«همه‌ی افق»

۱۳۹۳ – برگزیده بهترین مجموعه داستان کتاب سال تبریز

«بی باد، بی پارو»

۱۳۹۶ – جایزه ادبی احمد محمود

«موارد دیگر»

۱۳۹۶ – نشان کلمه مجله چلچراغ