جایزه‌ی نقد ادبی احمد محمود ۱۳۹۶

فریبا وفی با کتاب «بی‌باد، بی‌پارو» در بخش داستان کوتاه، برنده لوح، تندیس و جایزه نقدی نخستین جایزه ادبی احمد محمود شد.